metody pracy

Psychoterapia

Psychoterapia jest metdą pomocy w usunięciu objawów bądź trudności emocjonalnych stanowiących przyczynę cierpienia pacjenta oraz uruchomienie w jego psychice takich zmian, które pozwolą mu na lepsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie. Znajduje zastotsowanie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w sytuacji kryzysów życiowych, niemożności poradzenia sobie w relacjach z ludźmi. Jest wreszcie sposobem uzyskania wiedzy na temat swojego postępowania tak, aby było ono bardziej świadome.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. W przeciwieństwie do niej jednak kładzie duży nacisk na dostosowanie techniki terapeutycznej do typu problematyki osoby korzystającej z pomocy. W celu zrozumienia problemów pacjenta oraz podjęciu niezbędnych interwencji opieram się na klasycznych oraz współczesnych teoriach psychoanalitycznych. Uwzględnijąc procesy nieświadome oraz koncentrując się na przebiegu relacji terapeutycznej staram się pomóc pacjentowi w zrozumieniu zgłaszanych problemów, dotarciu do ich przyczyn. Dialog terapeutyczy służy uświadomieniu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawianie się objawów bądź trudności a następnie ich zmianie.